Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ατθίδες Αύραι: συλλογή ποιημάτων. Σελίδα τίτλου]», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 12