Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το εξώφυλλο και το πρώτο φύλλο της διατριβής του Βιζυηνού», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 10