Είστε εδώ

Μητηλέτσης Παναγιώτης, «Υπόσταση Βιζυηνού 2», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. (εξώφυλλο)