Είστε εδώ

Παντελή Ξένια, «Γυναίκα», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. (οπισθόφυλλο)