Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Από το Μουσείο καλαθοπλεκτικής των Ρομά στην Κομοτηνή] », Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 213