Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Lyubomir Levchev», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 128