Είστε εδώ

Levchev Lyubomir, «Τρία Ποιήματα. Δοσψωμίρε», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 126-127