Είστε εδώ

Bacheva Miriana, «Η λεωφόρος», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 121