Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Boris Christov», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 120