Είστε εδώ

Κούγκουλος Θανάσης Β., «Πέντε ποιήματα. Βορειοδυτικές στιγμές. Ι [Κύκλος στενός και άγριος]», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 114