Είστε εδώ

Σταυρίδης Γιώργος, «Απόσπασμα από τη νουβέλα Το φεγγάρι ήτανε μισό», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 111-113