Είστε εδώ

Βασιλαράκης Ιωάννης Ν., «Από μιαν άλλη άκρα του Ελληνισμού. Διαβάζοντας Κύπριους λαϊκούς ποιητές», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 76-86