Είστε εδώ

Παντελή Ξένια, «Πραγματικό και φανταστικό», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. (εξώφυλλο)