Είστε εδώ

Λούστης Κώστας, «Ποιήματα. Περί ανδρός και γυναικός», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 79-80