Είστε εδώ

Λούστης Κώστας, «Ποιήματα. Θεοί και πράξεις», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 78-79