Είστε εδώ

Απαρθινός Γιάννης, «Δύο ποιήματα. Ο ηττημένος», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 69