Είστε εδώ

Απαρθινός Γιάννης, «Δύο ποιήματα. Αρνούμαι να ξαναμπώ στο πυροδοτημένο μου κορμί», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 68