Είστε εδώ

Νάσης Θ.Α., «Τρία επιτάφια ποιήματα. Μαγνητικό πεδίο», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 66-67