Είστε εδώ

Θεοχάρους Ελένη, «Ποιήματα. Απόσπασμα ποιητικού μητρώου», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 63-65