Είστε εδώ

Βασιλαράκης Ιωάννης Ν., «Γύρω από μια λέξη-έκπληξη», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 50-52