Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Βαγγέλης, «Πειρασμός και πάλη», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 30-36