Είστε εδώ

Σκάβδη Ελένη, «Ο κύριος Ρό», Εξώπολις, τχ. 2 (Άνοιξη 1995), σ. 26-29