Είστε εδώ

Παπάνας Νίκος, «Τρία ποιήματα. Στο σχήμα του προσώπου σου», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 73