Είστε εδώ

Κατσαρή Ξανθή, «Δεκατρείς αδέξιες εποχές που έγραφα στην Ελένη... », Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 70-72