Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημείωση του εκδότη», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 28