Είστε εδώ

Κούγκουλος Θανάσης Β., «Σημείωση του μεταφραστή», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 28