Είστε εδώ

Κοντογιάννη Βασιλική, «Το θέμα των επιδράσεων: Μια μαρτυρία από την αλληλογραφία Γ. Σεφέρη – Γ. Αποστολίδη », Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 17-23