Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Σχέσεις της ψηφαρίθμησης με την προσευχή», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 3-5