Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Προς Εξώπολιν», Εξώπολις, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1994), σ. 1-2