Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Το ευρωπαϊκό ντύσιμο στη Φλώρινα», Εταιρία, τχ. 38-39 (Δεκέμβριος 2004), σ. 14-23