Είστε εδώ

«#», Εταιρία, τχ. 38-39 (Δεκέμβριος 2004), σ. (εξώφυλλο)