Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Γειτονιές της Φλώρινας», Εταιρία, τχ. 37 (Ιανουάριος 2003), σ. 18-32