Είστε εδώ

«#», Εταιρία, τχ. 37 (Ιανουάριος 2003), σ. (εξώφυλλο)