Είστε εδώ

«[Εξώφυλλο δίσκου του Δημήτρη Δότη]», Εταιρία, τχ. 35 (Δεκέμβριος 2000), σ. (εξώφυλλο)