Είστε εδώ

«Στον φούρνο του Γιάννη Μπούτζιου», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. (οπισθόφυλλο)