Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Οι οίκοι ανοχής της Φλώρινας. Β΄ μέρος (1940 μέχρι σήμερα)», Εταιρία, τχ. 32 (Μάιος 1998), σ. 41-46