Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Σκορδοκαΐλεια έτους 1999 και εξής. Τα σκόρδα», Εταιρία, τχ. 32 (Μάιος 1998), σ. 10