Είστε εδώ

Καλαμάρας Δημήτρης, «[Κεφάλι]», Εταιρία, τχ. 27-28 (Οκτώβριος 1997), σ. (εξώφυλλο)