Είστε εδώ

«Εκδόσεις Ερμής», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. (οπισθόφυλλο)