Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Η πολεμική αεροπορία και ο αεραθλητισμός στη Φλώρινα», Εταιρία, τχ. 23 (Μάιος 1996), σ. 3-16