Είστε εδώ

«Μίμης Αναχτάρης», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 279-280