Είστε εδώ

«Χίλλης Δροσαίος», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 237-238