Είστε εδώ

«Κώστας Δαγκίτσης», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 47-48