Είστε εδώ

«#», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. (εσώφυλλο)