Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Το Γιάζι», Εταιρία, τχ. 19 (Μάρτιος 1995), σ. 21-25