Είστε εδώ

«Μέγας Αλέξανδρος της Φλώρινας», Εταιρία, τχ. 15 (Απρίλιος 1994), σ. 40-41