Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Δύο Φλωριναίοι που έφυγαν: Βασίλης Νασλίδης, Μιχάλης Παπουτσής», Εταιρία, τχ. 15 (Απρίλιος 1994), σ. 33