Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Το κτίριο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης», Εταιρία, τχ. 13 (Ιούνιος 1993), σ. 29-33