Είστε εδώ

«Μοναστήρι, προπολεμικές Απόκριες», Εταιρία, τχ. 12 (Φεβρουάριος 1993), σ. 24-25