Είστε εδώ

«#», Εταιρία, τχ. 11 (Οκτώβριος 1992), σ. (εξώφυλλο)